Opure Thailand ผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร้านค้าของเรา

กล่องใส่อาหารรักษ์โลก

Shop Now

แก้วกระดาษ

Shop Now

หลอดกระดาษ หลอดไบโอ

Shop Now

อื่นๆ

Shop Now

ทำไมต้องโอเพียว

โอเพียวเป็นโรงงานผู้ผลิต และ แบรนด์ผู้เชี่ยวชาญระดับเอเชียในด้านบรรจุภัณฑ์อาหารที่ย่อยสลายได้

และ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยผลิตภัณฑ์ของเราเน้นคุณภาพ ควมสะอาด และ การออกแบบ

ที่ช่วยส่งเสริมความสวยงามให้กับเมนูของคุณ

 

จุดมุ่งหมายของโอเพียวคือต้องการให้สถาณประกอบการด้านอาหารหันมาช่วยโลกด้วยการใช้บรรจุภัณฑ์

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้ม โอเพียวเลยมุ่งเน้น 6 ข้อดังต่อไปนี้

ผลิตภัณฑ์ของเรา

กระดาษ
กระดาษ Food Grade 100% ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก FDA และ SGS ปราศจากสิ่งปนเปื้อน
พลาสติกชีวภาพ
ไบโอพลาสติกที่ย่อยสลายได้ 100% โดยไม่แตกตัวเป็นไมโคลพลาสติก และไม่เหลือสิ่งที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
สี
สีจากน้ำมันถั่งเหลือ หรือ สีสำหรับการพิมพ์ภาชนะใส่อาหารเท่านั้น ทำให้ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

ตัวอย่างสินค้า

GREAT BRANDS WE'VE WORK WITH

Messenger
Line
Messenger
Line